Åpningstider:
Kontaktinformasjon:
Daglig leder

Jaroslaw Klein  
jarek@kongsbergskipsservice.no
Tlf  451 84 751

Mandag – fredag :
07:30 – 15:30

Org.nr: 999 114 040
Verkstedvegen 46
6680 Halsanaustan
office@kongsbergskipsservice.no